с Краси

Strong

Strong by Zumba е HIIT програма (Високо Интензивна Интервална Тренировка). Макар да е програма, разработена от Зумба, в нея липсват танцови елементи. Те са заменени от упражнения за цялото тяло, чиято интензивност се покачва с напредването на тренировката. Всяко едно упражнение е перфектно синхронизирано с музиката и това премахва скуката от броене на повторения, защото музиката е определяща за тренировката.

групова тренировка

Вашият треньор

Краси

Event Hours(3)

  • Понеделник

    20.40 - 21.40

  • Четвъртък

    19.30 - 20.30

  • Петък

    20.40 - 21.40