С Ники

Full Body Workout

Full Body Workout e тренировка със средна към висока интензивност за цялото тяло.
Изпълняват се упражнения с леки тежести и собствено тегло, както и кардио упражнения.
Работи се с базови фитнес и аеробик движения и комбинации от тях. Всичко се изпълнява в такт със специално подбрана музика
в различно темпо, което спомага за по-добрия контрол и оптимално натоварване.

групова тренировка

Вашият треньор

Ники