с Ани

Тапаут

TapOut е интервална тренировка, основаваща се на принципа RIPP RAPID – FIRE INTERVAL PRECISION POWER. Дава впечатляващи резултати, защото е структурирана комбинация от кардио, сила, мощ, гъвкавост, експлозивност. По време на тренировката се работи предимно със собствено тегло и в някои от сесиите са включени и ластици и тежести.

групова тренировка

Вашият треньор

Ани