С Зоя

Народни Танци

Народните танци е занимание, чиято цел има да запали любовта към изкуството на българския танц. По време на заниманията се разучават танци от всички седем фолклорни области на България. Те представят богат колорит от душевни преживявания и емоции, отражение на живота на народа ни в борбите за съществуване и самоопределяне през дългата история на България.

групова тренировка

Вашият треньор

Зоя