Проекти BG16RFOP002

ПРОЕКТ: BG16RFOP002-2.073-4757

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

На 17.07.2020г. ТИТАНИУМ 2012 ООД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-4757-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проектът е на стойност  10 000.00 лв., от които    8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Главната цел на проекта е Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Продължителността на проекта е  3 месеца, стартира на 17.07.2020 г. и приключва на 17.10.2020 г.

ПРОЕКТ:BG16RFOP002-2.095-1399 

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки 

На 27.01.2021г. ТИТАНИУМ 2012 ООД получи от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.095-1399 по схема за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. 

Проектът е на стойност 34 237.01 лв. 

Главната цел на проекта е Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия ,засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. 

Продължителността на проекта е 3 месеца, стартира на 27.01.2021 г. и приключва на 27.04.2021 г. 

ПРОЕКТ: BG16RFOP002-2.089-3051-C01 

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 

 На 11.08.2021г. ТИТАНИУМ 2012 ООД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-3051-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. 

Проектът е на стойност 50 000.00 лв., от които 50 000.00лв. европейско съфинансиране. 

Главната цел на проекта е Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на едно малко предприятие с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. 

Продължителността на проекта е 3 месеца, стартира на 11.08.2021г. и приключва на 11.11.2021г. 

ПРОЕКТ:BG16RFOP002-2.101-0697

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II

 На 05.07.2021г. ТИТАНИУМ 2012 ООД получи от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.101-0697 съгласно Заповед З-ЦУ-2413/02.07.2021 г. за безвъзмездна финансова помощ по схема за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. 

Проектът е на стойност 2356.50 лв. 

Главната цел на проекта е Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия ,засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. 

Продължителността на проекта е 3 месеца, стартира на 02.07.2021 г. и приключва на 02.10.2021 г.